Algemene info

Wijzigingen (e-mail)adres, telefoonnummer en overige gegevens
Geef veranderingen in je (e-mail)adres, je telefoonnummer en overige gegevens zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat van onze vereniging, gebruik hiervoor het contactformulier op het tabblad ‘Contact’ op deze website of stuur een mail naar wouwseplantageruiters@gmail.com

Geef de wijzigingen ook zo spoedig mogelijk door aan de KNHS, zie hiervoor de website van de KNHS.